ÅRSMÖTE 2012

skickad 18 juni 2012 10:35 av Linda Ednarsson   [ uppdaterad 26 aug. 2012 06:53 ]
Härmed kallas markägare och jakträttsinnehavare
i Asaryd-Buskatorps Viltvårdsområde till årsmöte
i Stridsdal  Asaryd fredagen den 13 juli 
2012 kl 19.00.

Välkomna!

Anmäl deltagande senast 9 juli tel 070 3211946
Comments